در سال 1369 اولین دبیرستان انرژی اتمی ایران با حضور پروفسور محمود حسابی افتتاح گردید.

پس از کسب افتخارات بسیار توسط این دبیرستان  و ایجاد الگویی جدید در نظام آموزشی کشور و تربیت نخبگان، استقبال عمومی مردم به سمت دبیرستان انرژی اتمی افزایش یافته و درخواست های بسیاری مبنی بر توسعه این مجموعه آموزشی در سایر نقاط کشور دریافت نمودیم.

از این رو و در راستای گسترش مدارس وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین ارائه تجربیات دبیرستان انرژی اتمی ایران به دیگر مدارس کشور، موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور در سال 1393 با دریافت مجوز حقوقی از اداره ثبت، تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

در اولین گام از توسعه مدارس انرژی اتمی در سال 1393 دبیرستان دروه اول پسرانه  انرژی اتمی در منطقه امیرآباد تهران تاسیس و به ترتیب در سال های:

  • 1396 دبیرستان دوره اول دخترانه تهران
  • 1397 مجتمع آموزشی پسرانه مشهد مقدس (دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه )
  • 1398 دبیرستان دوره دوم دخترانه تهران
  • 1398 دبیرستان دوره دوم پسرانه قزوین

به چرخه آموزشی کشور اضافه گردیدند.

موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور در تمام این مدت تلاش نموده است تا تمامی تجارب موفقیت آمیز چندین ساله دبیرستان انرژی اتمی را در اختیار مدارس کشور قرارداده و با چشم انداز تعریف شده ای کمک نماید تا سطح کیفی تمامی مدارس کشور ارتقا یابند.