اهداف و چشم انداز

ماموریت ها و اهداف سازمانی موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور به شرح ذیل تدوین و ابلاغ گردیده است:

 

ماموریت سازمانی موسسه:

  • ایجاد الگویی مناسب برای تغییر نگرش مدیریت در آموزش
  • تربیت دانشمندان و پژوهشگران متعهد با سمت دهی انگیزه ها و آموزش های عمیق علوم پایه
  • الگویی جهت تعمیق نگرش دینی و عرق ملی در بین دانش آموزان فرهیخته

 

اهداف سازمانی موسسه:

  • حفظ جایگاه اول آموزشی در عرصه داخلی و حضور برتر در سطح جهانی
  • تولید و گسترش دانش با حمایت از فرهیختگان آموزشی و دانش آموزان نخبه و دین باور
  • پایگاهی جهت پیاده سازی روشهای نوین آموزشی و تربیتی مانند معلم پژوهنده و تربیت اسلامی خود بنیان
  • حمایت هرچه بیشتر از دانش آموزان محروم اقتصادی و مستعد فرهنگی و آموزشی
  • ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی واجتماعی دانش آموزان
  • آموزش مستمر مدیران و همکاران و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها