تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه ( Research & Development )

ماموریت:

 • هدایت و نظارت بر تدوین و علیاتی شدن برنامه ها و راهبردهای اجرایی- آموزشی مدارس در بستر روشها و ساختار سازمانی مصوب.
 • سازماندهی و تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف ،شرح مشاغل، تدوین و بهبود مستمر فرآیندهاروش‌ها، آئین‌نامه‌ها و  بخشنامه‌های مشترک مدارس با تائید مدیر عامل موسسه و ارسال به مدیران مدارس به منظور پیاده سازی مشترک برنامه ها.

مسئولیت:

 • انجام مطالعات توسعه ای.
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی مدارس.
 • طراحی و به روز آوری ساختار کلان  و روابط انسانی .
 • تدوین دستورالعمل ها‌و روشهای کاری.
 • ازیابی جامع برنامه های مصوب موسسه.
 • بومی سازی مطالعات برنامه های روز حوزه آموزش مدارس برتر بین المللی در مدارس انرژی اتمی

 

جایگاه سازمانی:

 • این واحد زیر نظر مستقیم مدیر عامل موسسه فعالیت می نماید.

 

حیطه کاری:

 • چشم انداز و استراتژي مشترک  مدارس انرژی: بازبيني مستمر در تعيين و تبيين استراتژي‌هاي مدارس انرژی با توجه به شرايط روز در راستاي اهداف و چشم انداز  مصوب و پيشنهاد آن به مدير عامل موسسه.
 • برنامه هاي استراتژيك: ارائه برنامه‌هاي استراتژيك و راهبردي بر مبناي سياست‌ها و اهداف سازمان و دستورات و رهنمودهاي مدیرعامل موسسه(شورا، هيئت مديره و مدير عامل سازمان).
 • دوره هاي آموزشي موردنياز پرسنل سازمان: بررسي و پيشنهاد آموزش هاي تخصصي موردنياز پرسنل سازمان در راستاي استراتژي و برنامه هاي سازمان.
 • ارزیابی عملكرد واحدهاي مختلف موسسه(مدارس): پيشنهاد ساز و كارهاي لازم جهت ارزيابي عملكرد مدارس و ارائه خط مشي تحليلي اصلاح رويه ها - ايجاد نظام كسب گزارش عمليات و اقدامات انجام شده از واحدها بر مبناي برنامه هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارش و راهكار به مديريت عامل سازمان.
 • تهیه گزارشهای خاص مدیریتی: تهیه گزارشهای سالانه از عملکر مدارس در حوزه‌های مختلف و مستند سازی موفقیتهای مدارس و نگهداری در آرشیو موسسه.
 • برگزاری جلسات راهبردی موسسه: با نظر و تائید مدیر عامل موسسه، جلسات کمیسیون های خاص(مدیران، آموزش، فرهنگی، اجرایی) در محل موسسه برگزار و گزارش های آن پس از مستند سازی و آرشیو خواهد شدهمچنین این واحد موظف است در جلسات آموزشی و فرهنگی مدارس شرکت و از برنامه های داخلی مدارس برای مدیر عامل گزارشی تهیه نماید.
 • ایجاد بسته های آموزشی و مجموعه قوانین: به منظور مستندسازی بهتر روشها و خطی مشی‌های مشترک مدارس انرژی، تمامی قوانین مشترک مدارس در قالب "کتاب قوانین مدارس انرژی اتمی" تهیه و در اختیار مدارس قرار میگیرد.
 • تهیه بسته های مقالات علمی برتر: بروز ترین و کاربردی ترین مقالات داخلی و بین المللی در رابطه با آموزش و حوزه مدرسه داری تهیه و در اختیار مدارس قرار میگیرد. همچنین با حضور در همایشهای علمی،  برگزاری همایشهای علمی، استفاده از دانشجویان توانمند دورهای تحصیلات تکمیلی و .... تدوین مقالات بومی مدارس انرژی اتمی طراحی و آماده می گردد.
 • ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه هاو ابلاغ ها از موسسه به مدارس: تمامی بخشنامه ها و ... که مورد نیاز موسسه می باشد توسط مدیر عامل تائید و از طریق این واحد به واحدها ابلاغ میگردد. همچنین تمامی نامه های درخواستی مدارس(به غیر از مالی) می بایست به دفتر واحد تحقیق و توسعه ارسال و پس از ثبت به دست مدیر عامل موسسه برسد و پیگیری های لازم انجام می شود.