فناوری اطلاعات

در موسسه صنعت هسته ای کشور و مدارس انرژی اتمی اعتقاد بر این است که در عصر فناوری اطلاعات باید به رایانه و شبکه جهانی اینترنت به چشم یک فرصت نگاه کرد. از این رو تلاش شده است تا علاوه بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای فعالیت های مدارس، نسبت به افزایش آگاهی دانش آموزان در این حوزه نیز با استفاده از الگوهای بین المللی اقدامات و فعالیت هاییی صورت پذیرد.

برگزاری کلاس آموزشی کامپیوتر به صورت هفتگی و هدفمند همراه با ارتقای متون آموزشی این درس ، آمادگی و برنامه ریزی برای نیازهای جدید دانش آموزان در حوزه فناوری اطلاعات به طور مثال برنامه نویسی، برگزاری دوره، آزمون و ارایه مدارک ICDL به عنوان مدرک معتبر مهارت کامپیوتری به دانش آموزان و پشتیبانی از دانش آموزان پژوهشی و المپیادی از جمله موارد خدمات صورت پذیرفته در این واحد می باشد.