باشگاه پژوهش

بی تردید یکی از نقص های نظام آموزش فعلی، عدم محوریت پژوهش در آن است. دانش آموز حتی در انتهای تحصیلات رسمی آموزش و پرورش نتوانسته روحیه خلاقانه و ابتکار خود را شکوفا کند و در آستانه دانشگاه با روش تحقیق آشنا نیست و از این روفارغ از موضوعات آموزش رسمی، در موضوعی که مورد علاقه خود است به تحقیق بپردازد. پژوهش در عین حال می تواند به عنوان شیوه اثرگذار یادگیری هم،  مورد نظر باشد تا دانش آموز، به جای انفعال در فرآیند یادگیری به صورت فعالانه درآموزش مشارکت نماید. از این روست که در دبیرستان انرژی اتمی قرار بر این است که پژوهش محوری برای همه دانش آموزان و در همه فعالیت های مدرسه وجود داشته باشد.

پژوهش در دبیرستان انرژی اتمی در قالب پژوهش عمومی و اختصاصی دنبال می شود. انجام پژوهش های دانش آموزی با انتخاب موضوع تحقیق توسط خود دانش آموزان و هدایت مشاوران ، برگزاری دوره های ایده یابی و سمینارهای آشنایی با حوزه های پژوهشی مهمترین فعالیت های عمومی در حوزه پژوهش و برگزاری دوره های آمادگی شرکت در مسابقات پژوهشی در سطوح منطقه، کشوری و جهانی در شاخه های رباتیک، هوا فضا، مکانیک، ماشینهای شیمیایی،نانو، ثبت ایده و اختراع از مهمترین فعالیت های اختصاصی پژوهشی در دبیرستان انرژی اتمی می باشد.

 

اهم فعالیت های واحد پژوهش:

 • عضویت مدرسه در نهادهای ترویجی حوزه نانو به واسطه فعالیت های پژوهشی انجام شده
 • مدیریت تحقیق سالانه دانش آموزان با پشتیبانی مسئولین پایه و اساتید راهنما زیر نظر معاونت پژوهشی
 • آموزش روش مطالعه و پژوهش و همچنین ارائه مطلب در قالب دوره تحقیق سالانه دانش آموزان
 • برگزاری سمینارهای آشنایی با حوزه های مختلف پژوهشی در بدو ورود دانش آموزان به دبیرستان
 • استعدادسنجی و هدایت مسیر پژوهشی دانش آموزان علاقه مند با برگزاری جلسات مشاوره فردی
 • ایجاد بستر مناسب استفاده از آزمایشگاه، کارگاه ها و فضای کتابخانه برای تمامی دانش آموزان پژوهشگر
 • استفاده از اساتید خبره و پژوهشگر و دارندگان نشانهای جهانی در حوزه پژوهش به عنوان مدرس دوره ها
 • برگزاری مسابقات داخل مدرسه و شرکت در مسابقات خارج از مدرسه در حوزه های پژوهشی
 • پشتیبانی و هدایت ایده های دانش آموزی تا مرحله ثبت اختراع و تولید
 • برگزاری بازدیدهای علمی و پژوهشی هدفمند برای دانش آموزان
 • فراهم ساختن شرایط مناسب برای تکمیل پروژه های دانشگاهی فارغ التحصیلان
 • برگزاری دوره های کارآفرینی و تشکیل تیم های از فارغ التحصیلان جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان