امور بین الملل

جهانی‌شدن و در پرتو آن، توسعه و پیشرفت سریع در فناوری ارتباطات و اطلاعات، گسترش استفاده از وسایل ارتباطی سریع و در پی آن دسترسی آسان به اطلاعات، شرایط بین‌المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی ساختاری و ماهوی در نظام بین‌الملل دیپلماسی عمومی را تبدیل به ابزاری نموده است که مراکز پیشرفته  با توسل به آن بهتر می توانند به اهداف کلان خود در رابطه با دیگر مراکز و در صحنه بین‌الملل دست یابند.

جهت‌دهی افکار عمومی، نقش رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری با برد بین‌المللی، تاثیر مهاجرت‌ها، بین‌المللی‌شدن افکار و اندیشه‌ها، گسترش نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، تبادل فرهنگ‌ها از جمله زمینه‌ها و حوزه‌هایی هستند که دیپلماسی عمومی می‌تواند با اتّکا به آن و انسجام بخشیدن به سیاست‌های مراکز بر افکار و اذهان مردم سایر کشورها اثر گذارد.

موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور به عنوان یک مرکز آموزشی پیشرو در کشور و باهدف برقراری ارتباط با مراکز معتبر علمی در داخل و خارج کشور و جذب نخبگان اقدام به تاسیس واحد دیپلماسی عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل نموده است.