مدارس انرژی اتمی ایران

تهران-کارگر شمالی خ بیستم بلوار جانبازان خ 24 غربی
تلفن :88334122
خیابان کارگر شمالی - خ بیستم پلاک 83
تلفن :88359307
تهران-خیابان کارگر شمالی-خیابان بیستم-بلوار فجر
تلفن :02188339284
تهران-خیابان کارگر شمالی-خیابان بیستم-بلوار فجر
تلفن :02188339284
قزوین-خیابان پونک-انتهای امیرکبیر 14
تلفن :4-02833653931

خدمات موسسه

موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور با هدف پشتیبانی آموزشی و فرهنگی از مدارس در حال توسعه و دیگر فرآیند مدرسه داری فعال است.این موسسه با بهره گیری از خبره ترین مدیران،نیروهای اجرایی و معلمین مدارس پیشرو برای نخستین بار موفق به مستندسازی و ساماندهی فعالیت های مدرسه با الگوگیری از مدل های مدارس موفق از جمله دبیرستان انرژی اتمی ایران گردیده است.

جزییات بیشتر

ارکان آموزشی

امور تربیتی و فرهنگی

-

گام اول
گام دوم

مسئولین پایه

-

پژوهش و آزمایشگاه

-

گام سوم
گام چهارم

نظام دوکارنامه ای

-

سایت اینترنتی و فیزیکی

-

گام پنجم
گام ششم

مجموعه تمرینات

-


چشم انداز و سیاست ها

تدوین برنامه های راهبردی موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور و اجرایی نمودن آن

مدل های جهانی

بررسی مدلهای جهانی و به روز آموزشی و بومی سازی آن در مدارس انرژی اتمی ایران

استانداردسازی

استانداردسازی و یکپارچه سازی فعالیت و فرآیندهای اجرایی مدارس انرژی اتمی ایران

ارزشیابی

نظارت بر فعالیت های مدارس سازمان انرژی اتمی ایران اعم از دوره اول و دوم متوسطه


درباره مجموعه

ماچه کاری میکنیم ؟

در راستای گسترش مدارس وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران،وهمچنین ارائه تجربیات دبیرستان انرژی اتمی ایران به دیگر مدارس،موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور در سال 1393 با دریافت مجوز حقوقی در اداره ثبت،تاسیس و شروع به فعالیت نموده است.

انتشارات
انتشار کتب نمونه سوالات آزمون ورودی مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران برای آمادگی داوطلبین
خدمات آموزشی و فرهنگی
ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به سایر مدارس کشور در راستای انتقال تجربیات موفق مدرسه داری
برنامه ریزی و ارائه طرح
برنامه ریزی و ارائه طرح اجرایی به منظور احداث مدارس جدید در راستای توسعه مدارس انرژی اتمی
برگزاری آزمون جامع مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران
بزودی ...
جزییات بیشتر

اعضای هئیت مدیره

جناب آقای دکتر شهبازی

مدیر عامل

مدیر دبیرستان دوره دوم انرژی اتمی ایران

جناب آقای دکتر شکرزاده

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس حیرانی

نایب رئیس هیئت مدیره


آخرین خبرها