دبیرستان دوره دوم پسرانه انرژی اتمی تهران با هدف کسب عالی ترین مدارج علمی و نهادینه کردن فضائل اخلاقی در دانش آموزان در محیطی سرشار از نشاط و شادابی و نیز سرآمد سازی نظام مقدس اسلامی در تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح منطقه و جهان در سال 1369 توسط پروفسور محمود حسابی افتتاح گردید.

دبیرستان انرژی اتمی ایران برای رسیدن به این اهداف، استفاده از سیستم های نوین مدیریتی را در برنامه کاری خود قرار داده و ضمن تعهد و پایبندی به تمامی قوانین و مقررات آموزش و پرورش و اسناد تحول بخشی در آموزش و پرورش، برنامه راهبردی داخلی مجموعه را تدوین نموده و در کنار روش معمول خود، آخرین استانداردهای حوزه مدیریت کیفیت و آموزش ISO9001 و ISO10015 را به عنوان مدل مکمل انتخاب نموده است که این مو1وع موجب رشد بیشتر و تعالی مجموعه شده است.

دبیرستان انرژی اتمی، دانش آموزان را ارزشمندترین سرمایه حال و آینده کشور می داند و با اعتقاد به دانش افزایی و نوآوری در امر آموزش با تحقیق و توسعه بستری مناسب و ساختاری جدید برای بهبود کیفیت آموزش فراهم آورده است.