دبیرستان دوره اول انرژی اتمی در سال 1393  تاسیس گردید. در طرح توسعه ی مدارس انرژی اتمی، هدف ما این است که دانش آموزان درگیر یک تجربه ی علمی و تربیتی مناسب شوند. توجه به نیازهای اجتماعی و عاطفیِ دانش آموزانِ 12تا 15سال از اولویت های مدرسه است. این دوره تأثیر زیادی در شکل گیری شخصیت دانش آموزان دارد و از جهاتی در زندگی آنها دوره ای به یادماندنی محسوب می شود. تمام تلاش ما این است که فرزندانمان با احساس تعلق خاطر نسبت به مدرسه، توانایی های بالقوه ی خود را شکوفا سازند. برنامه ی درسی ما با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از طریق کشف حقایق علمی، موجب برانگیختن حس کنجکاوی، فراگیری خلاقیت و یادگیری تفکر انتقادی در دانش آموزان می شود. همکاران ما، ضمن پیگیری برنامه های مدرسه، توجهی خاص نیز به نیازهای فردی دانش آموزان دارند. ما خود را در خدمت مدرسه و اهداف متعالی جامعه  میدانیم تا فرزندانمان بدانند که از حمایت های کامل برخوردارند. افتخار ما داشتن دانش آموزان کوشا، خانواده های همراه و همکاران متعهد است.