مباحث فرهنگی و تربیت نسلی آگاه و شهروندی مسئولیت پذیر هموراه یکی از مهمترین دغدغه های موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور ( مدارس انرژی اتمی) بوده است.

از این رو مدیر عامل موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور، ضمن برگزاری جلساتی با نخبگان فرهنگی کشور و دریافت پیشنهادات این عزیزان نسبت به تدوین برنامه های فرهنگی مجموعه مدارس انرژی اتمی اقدام نموده است.

یکی از این برنامه ها استفاده از ظرفیت های نخبگان اخلاقی کشور می باشد.

باتوجه به جایگاه رفیع استاد گرانقدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) و فرزند گرانقدر ایشان حجت الاسلام حاج آقا حسین تهرانی که علاوه بر جایگاه دینی از جایگاه علمی بسیار بالایی نیز برخودار می باشند و اهمیت استفاده و به کارگیری نظرات و دیدگاه های تربیتی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) در مدارس انرژی اتمی مقرر گردید سلسله جلساتی با حضور حجت الاسلام حاج آقا حسین تهرانی برگزار گردد.

در اولین نشست که در مورخ 22 اردیبهشت 1401 برگزار گردید، همکاران موسسه با حضور در دفتر نشرآثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) اقدام به بیان دیدگاه ها،چالش ها و فرصت های فرهنگی پیش رو نموده و نسبت به اهمیت جایگاه و نقش پر رنگ نخبگان اخلاقی و فرهنگی همچون حجت الاسلام حاج آقا حسین تهرانی در شرایط کنونی تاکید نمودند.

حجت الاسلام حاج آقا حسین تهرانی که خود قبل از ورود به حوزه وارد دانشگاه علم و صنعت شده و مدرک مهندسی خود را از این دانشگاه دریافت نمودند در این نشست ابتدا نسبت به اهمیت جایگاه علم و تلاش برای بدست آوردن علم و اهمیت علم در منظر و دیدگاه حضرت آیت الله مجتبی تهرانی(ره) پرداختند.

ایشان در ادامه با تشریح اهمیت جایگاه خانواده، دانش آموز و مدرسه در مباحث فرهنگی تربیتی، نسبت به برنامه ها، دیدگاه ها و نحوه استفاده از نظرات حضرت آیت الله در این مباحث نکاتی را مطرح و کتبی از بیانات و دیدگاه های حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) که به صورت اختصاصی برای این سه بخش (دانش آموز، خانواده، مدرسه) منتشر شده اند را معرفی نمودند.

در پایان مقرر گردید این جلسات ادامه دار بوده و موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور نسبت به تدوین برنامه هایی برای بهره مندی همکاران مدارس، دانش آموزان و خانواده های آنان از دیدگاه های تربیتی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) اقدام نمایند.