باتوجه به درخواست های مکرر اولیا مبنی بر تاسیس دبیرستان دوره دوم دخترانه و بابررسی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مهر ماه 1398 دبیرستان دوره دوم دخترانه انرژی اتمی در شهر تهران تاسیس گردید.

ما با تکیه تجربه 30 ساله در امر مدرسه داری و با استفاده از آخرین روش ها و امکانات، تجهیزات و حرکت در مرز علم روز دنیا تلاش می کنیم تا نسل آینده کشور را تربیت کنیم. نسلی که واجد تخصص علمی، تربیت مذهبی، اخلاق مدار و دارای مهارتهای لارم برای اداره امور آینده کشور باشد.

هدف از تاسیس دبیرستان دوره دوم دخترانه ارائه خدمات نوین آموزشی به دختران سرزمینمان و کسب مدارج علمی توام با نهادینه کردن فضایل اخلاقی در دانش اموزان است.