تحقیق و توسعه

ماموریت

هدایت و نظارت بر تدوین و علیاتی شدن برنامه ها و راهبردهای اجرایی- آموزشی مدارس در بستر روشها و ساختار سازمانی مصوب.
سازماندهی و تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف ،شرح مشاغل، تدوین و بهبود مستمر فرآیندهاروش‌ها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مشترک مدارس با تائید مدیر عامل موسسه و ارسال به مدیران مدارس به منظور پیاده سازی مشترک برنامه ها.

مسئولیت

  • انجام مطالعات توسعه ای.

  • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی مدارس.

  • طراحی و به روز آوری ساختار کلان  و روابط انسانی .

  • تدوین دستورالعمل ها‌و روشهای کاری.

  • ازیابی جامع برنامه های مصوب موسسه.

  • بومی سازی مطالعات برنامه های روز حوزه آموزش مدارس برتر بین المللی در مدارس انرژی اتمی

حیطه کاری

چشم انداز و استراتژی مشترک مدارس انرژی

بازبينی مستمر در تعيين و تبيين استراتژی های مدارس انرژی با توجه به شرايط روز در راستاي اهداف و چشم انداز  مصوب و پيشنهاد آن به مدير عامل موسسه.

برنامه های استراتژيک

ارائه برنامه‌هاي استراتژيک و راهبردی برمبنای سياست‌ها و اهداف سازمان و دستورات و رهنمودهای مدیرعامل موسسه(شورا، هيئت مديره و مدير عامل سازمان).

دوره های آموزشی موردنياز پرسنل سازمان

بررسی و پيشنهاد آموزش هاي تخصصي موردنياز پرسنل سازمان در راستای استراتژی و برنامه هاي سازمان.

ارزیابی عملكرد واحدهای مختلف موسسه(مدارس)

پيشنهاد ساز و كارهاي لازم جهت ارزيابی عملكرد مدارس و ارائه خط مشی تحليلی اصلاح رويه ها – ايجاد نظام كسب گزارش عمليات و اقدامات انجام شده از واحدها بر مبناي برنامه هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارش و راهكار به مديريت عامل سازمان

تهیه گزارشهای خاص مدیریتی

تهیه گزارشهای سالانه از عملکر مدارس در حوزه‌های مختلف و مستند سازی موفقیتهای مدارس و نگهداری در آرشیو موسسه

برگزاری جلسات راهبردی موسسه

با نظر و تائید مدیر عامل موسسه، جلسات کمیسیون های خاص(مدیران، آموزش، فرهنگی، اجرایی) در محل موسسه برگزار و گزارش های آن پس از مستند سازی و آرشیو خواهد شدهمچنین این واحد موظف است در جلسات آموزشی و فرهنگی مدارس شرکت و از برنامه های داخلی مدارس برای مدیر عامل گزارشی تهیه نماید.

ایجاد بسته های آموزشی و مجموعه قوانین

به منظور مستندسازی بهتر روشها و خطی مشی‌‎های مشترک مدارس انرژی، تمامی قوانین مشترک مدارس در قالب “کتاب قوانین مدارس انرژی اتمی” تهیه و در اختیار مدارس قرار میگیرد.

تهیه بسته های مقالات علمی برتر

بروز ترین و کاربردی ترین مقالات داخلی و بین المللی در رابطه با آموزش و حوزه مدرسه داری تهیه و در اختیار مدارس قرار میگیرد. همچنین با حضور در همایشهای علمی،  برگزاری همایشهای علمی، استفاده از دانشجویان توانمند دورهای تحصیلات تکمیلی و …. تدوین مقالات بومی مدارس انرژی اتمی طراحی و آماده می گردد.

ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه هاو ابلاغ ها از موسسه به مدارس

تمامی بخشنامه ها و … که مورد نیاز موسسه می باشد توسط مدیر عامل تائید و از طریق این واحد به واحدها ابلاغ میگردد. همچنین تمامی نامه های درخواستی مدارس(به غیر از مالی) می بایست به دفتر واحد تحقیق و توسعه ارسال و پس از ثبت به دست مدیر عامل موسسه برسد و پیگیری های لازم انجام می شود.