باتوجه به درخواست های مکرر مردم مبنی بر تاسیس مدارس انرژی اتمی در استان البرز و پس از بررسی های صورت گرفته و سنجش ظرفیت های لازم، موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور تصمیم گرفت تا  در مقطع دوره اول ابتدایی پسران نسبت به تاسیس مدارس انرژی اتمی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند با ورود به منو «آزمون ورودی» بخش ثبت نام، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مدارس کرج اقدام نمایند.