باتوجه به درخواست های مکرر مردم مبنی بر تاسیس مدارس انرژی اتمی در بوشهر و پس از بررسی های صورت گرفته و سنجش ظرفیت های لازم، موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور تصمیم گرفت تا  در مقاطع زیر نسبت به تاسیس مدارس انرژی اتمی اقدام نماید:

  • دوره اول ابتدایی پسران: پایه اول
  • دوره اول متوسطه پسران: پایه هفتم
  • دوره دوم متوسطه پسران: پایه دهم

متقاضیان می توانند با ورود به منو «آزمون ورودی» بخش ثبت نام، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مدارس بوشهر اقدام نمایند.