درخواست همکاری

فرهیخته گرامی

درصورت تمایل به همکاری با موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور یا مدارس انرژی اتمی ، می توانید رزومه خود را به نشانی shahbazi@aehighschool.com ارسال نمایید.