دبیرستان استعدادهای برتر

دبیرستان استعدادهای برتر (دوره دوم پسرانه)

واقع در شهر آمل

نام مدیر : جناب آقای کیاسالار

نام رابط : جناب آقای دهبان

آدرس :  آمل - خیابان هراز - آفتاب 43

تلفن : 01144240542

آدرس وب سایت : www.bartar-sch.ir