در راستای گسترش مدارس وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران،وهمچنین ارائه تجربیات دبیرستان انرژی اتمی ایران به دیگر مدارس،موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور در سال 1393

با دریافت مجوز حقوقی در اداره ثبت،تاسیس و شروع به فعالیت نموده است.در اولین گام،دبیرستان دروه اول انرژی اتمی واقع در منطقه امیرآباد تهران راه اندازی شد.در سه سال اخیر نیز دبیرستان

های دوره اول و دوم دخترانه نیز در همین منطقه(امیر آباد تهران)،دبیرستان های دوره اول و دوم پسرانه در مشهد مقدس و دبیرستان دوره دوم پسرانه در شهر قزوین  تاسیس و شروع به فعالیت

نموده اند.سعی شده است تا تمامی تجارب موفقیت آمیز چندین ساله دبیرستان انرژی اتمی،در اختیار این 6 مدرسه قرار گیرد تا این مدارس با چشم انداز تعریف شده ای،به اهداف خود دست پیدا

کنند.


اعضای هیئت مدیره موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هستای کشور :

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای دکتر صادق شکرزاده

مدیر عامل موسسه : جناب آقای دکتر شهروز شهبازی

عضو اصلی هیئت مدیره : جناب آقای مهندس حیرانی


اهم فعالیت های موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور :

 

- تدوین برنامه راهبردی موسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته ای کشور و اجرایی نمودن آن

 

- بررسی مدل های جهانی و به روز آموزشی و بومی سازی آن در مدارس انرژی اتمی

 

- استاندارد سازی و یکپارچه سازی فعالیت و فرایندهای اجرایی مدارس انرژی اتمی

 

- نظارت بر فعالیت های انرژی اتمی (اعم از متوسطه دوره اول و دوره دوم)

 

- برنامه ریزی و ارائه طرح اجرایی به منظور احداث مدارس جدید در راستای توسعه مدارس انرژی اتمی

 

- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به سایر مدارس کشور در راستای انتقال تجربیات موفق مدرسه داری