سالروز درگذشت استاد اخلاق، آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

به بهانه سالروز درگذشت استاد اخلاق، آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

آیت الله آقا مجتبی تهرانی فرموده اند:

اگر می‌خواهی صدقه بدهی،همین طوری صدقه نده؛

زرنگ باش، حواست جمع باشد.

صدقه را از طرف امام رضا برای سلامتی امام زمان بده!

برای دو معصوم است؛دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد،

ممکن نیست خداوند این صدقه تو را رد کند

توهم اینجا حق واسطه‌گری‌ات را می‌گیری.

تو واسطه‌ای و همین حق واسطه‌گری‌ است که اجازه می‌دهد

 تو به مراحل خاص برسی.